Historisk baggrund

Formålet med historiegruppens arbejde var at give lauget en ide om bådens og fundets samtid. Det samme formål havde udstyrsgruppen og smedegruppen. Det ville for medlemmerne have været utilfredsstillende blot at bygge en båd uden i hvert fald et grundlæggende kendskab til baggrunden for båden. Vi forestillede os ligeledes, at en sådan viden ville kunne hjælpe konstruktions- og byggegruppen i at træffe rigtigere valg, når tvivl om udformningen opstod. Endelig tilgodeså dannelsen af de nævnte grupper interesser hos en del af de tilmeldte medlemmer.
Resultaterne fra de nævnte gruppers arbejde skulle bidrage til at udbrede kendskabet til fundet i offentligheden. Selv om de tre grupper arbejdede separat, blev resultaterne fra hver gruppe en integreret del af den historiske baggrund. Derfor beskrives arbejdet, dets resultater og dets konklusioner under ét.

De omtalte grupper er vores opdeling af de forskellige arbejdsopgaver. De er nærmere beskrevet i:

Kilder

Beskrivelsen her af Hjortspringfundet er et koncentrat af vore studier af litteraturen om fundet.

  • En oversigt over denne litteratur kan ses her.
Top