Formål

Ihenhold til EU-forordningen er vi forpligtet til at oplyse hvilke informationer vi opbevarer om foreningens medlemmer, samt hvad vi opsamler af data om besøgende på hjemmesiden.

Laugets registrering af personlige data

Hjortspringbådens Laug registrerer nogle data om de enkelte medlemmer. Det drejer sig om udelukken­de om oplysninger, som er nødvendige for laugets drift:

I bogholderiet er følgende registreret:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Indmeldelsesdato
 • Seneste betaling af kontingent

I E-mailsystemets (Gmail) kontakter:

 • Navn
 • E-mailadresse og eventuelt
 • Fysisk adresse
 • Telefonnummer
 • Om deltagelse i vagter, hvis ja: Under hvilke omstændigheder

Hjemmesiden:

 • Der offentliggøres ikke medlemsoplysninger på hjemmesiden, bortset fra medlemmer af bestyrelsen
 • Hjemmesiden – hjortspring.dk – bruger generelt ikke Cookies, men der er nogle få der er nødvendige for at sikker browsing kan fungere. De er beskrevet nedenfor
 • Vores hjemmeside er placeret hos NetPlads.dk, hvor der opsamles data til statistik, men ikke person­henførbart

Andre oplysninger, f. eks. Personnummer registreres ikke. Oplysningerne må kun bruges til foreningens drift, ellers skal der foreligge accept fra hvert enkelt medlem.
Oplysningerne skal opbevares sikket, således at uvedkommende ikke kan læse dem. De må ikke kunne findes ved en Google-søgning.
Ethvert medlem kan på forlangende få oplyst om, hvad foreningen har registreret om vedkommende.
Ved udmeldelse skal foreningen slette alt, som er registreret om vedkommende.

Cookies

Man kan undersøge hvilke cookies en given hjemmeside bruger, eksemplet her er fra vores hjemmeside og billederne er fra Googles Chrome browser. Andre browsere har lignende funktioner, men har et andet udseende.

Kontrol af cookies.

Kontrol af cookies.

Kontrol af cookies:

 • Vælg den grønne tekst: Secure
 • Vælg Cookies (de andre muligheder kan også være interresante)
Kontrol af cookies.

Kontrol af cookies.

Kontrol af cookies:

 • Vælg trekanten ud for hjortspring.dk og der vises 2 mapper med cookies, Local storage er placeringen af cookies
 • Vælg trekanten ud for Cookies
 • Der vises 3 cookies
Kontrol af cookies.

Kontrol af cookies.

Kontrol af cookies:

 • Vælg fx. session_locale
 • Her ser man så formål - Secure connections:
 • Man kan også se hvor længe cookien eksistere

Kilder

Top