Filmoptagelser af Tilia

Fra logbogen

Sejlads med ”Tilia” d. 03.07.04.
Firmaet Agaton fra Stockholm har til opgave at lave film om skibsbygning i den nordiske Oldtid og ville lave en del optagelser, dels på værftet og dels under sejlads. Vi var hyret mod betaling til at gennemføre diverse sejladser efter Agatons ønsker lørdag d. 03.07 fra morgenstunden. En hel besætning mødte omklædte kl. 07 og kl. 07.30 (som altid) var ”Tilia” i vandet, og vi afventede filmholdets ankomst ved 8- tiden. Vi fik ordre til at fjerne briller, ure og smykker for at se mere tidssvarende ud. Det medførte dog, at især skipper var nødt til at føle sig frem og snyde i smug med at tage briller på før landsætning, men det kunne ikke ses af fotografen. Møller–Olsen skulle sejle dem rundt, og kl. 08.30 lagde vi fra flydebroen efter at have gentaget ombordstigning og landgang et par gange.

Vi sejlede næsten direkte til odden ved Farresdam, hvor vi igen lavede landgange og ombordstigninger, og det blev gentaget i den lille bugt øst for Farresdam. Vi afgik så til Mjelsvig, hvor vi igen sejlede rundt omkring, så lyset faldt rigtigt på os. Herefter kom fotografen ombord hos os, og han tog en del næroptagelser, og så vendte vi stævnen mod slæbestedet, hvortil vi kom kl. 10.30. En halv time senere startede turen tilbage til værftet efter Landroveren. Kl. 11 var ”Tilia” atter i hus. Denne gang var der tre ret store revner i sidebordene, så der skulle øses meget.Af skipper Knud Skov Rasmussen 

Top