Beskrivelser af de rekonstruktioner vi arbejder med i Lauget.

Rosenbergs model af Hjortspringbåden.

Rosenbergs model af Hjortspringbåden.
F. Kaul. Da våbnene tav. Fig. 9

Hjortspringbåden

I 1880 var Chresten Nymand med til fjerne et stort stykke træ fra Hjortspring Mose mens man var ved at grave tørv.
Det er den første oplysning vi har om at der er "noget" i mosen.

Hjortspringbåden med tilhørende våben, værktøjer og personlige dele, blev udgravet i 1921 - 1922.

Vi lavede en kopi i tidsrummet 1994 -1999.

Vikingeskibsmuseets udgave af Björkebåden.

Vikingeskibsmuseets udgave af Björkebåden.

Björkebåden

Vragdele fra Björkebåden blev opdaget første gang i 1929, da man gravede en kanal ved Björke by i Gästrikland (i nærheden af Stokholm, Sverige).
I 1947 genfandt man båden, da man rensede kanalen, og først da resulterede fundet i en undersøgelse. Kanalen blev tørlagt på fundstedet, og båden blev gravet ud, hvorefter den blev taget op, konserveret med glycerin og udstillet på Länsmuseet i Gävle.
Ved kanalgravningen i 1928 havde man bortgravet ca. 75 cm af bådens midte, men også rensningen afkanalen i 1947 havde skadet båden. Ved gennemgang af den jord, der var taget op ved rensningen, fandt man flere løse båddele. Ellers havde båden ligget beskyttet i bunden af kanalen med overdelen i et tørvelag og bunden i et gytjelag.

I 2015 begyndte vi at planlægge og bygge en udspændt stammebåd, baseret på Björkebåden.

Vi arbejder stadig på dette project!

Klædedragter fra Ældre Jernalder.

Klædedragter fra Ældre Jernalder.

Tekstilarbejde

Vores lille udstilling med mannequiner iklædt kopier af beklædning fundet på begge sider af år-0.

Der er beskrivelser af de forskellige beklædningsgenstande med litteraturreferancer. Der vil ligeledes være beskrivelser af fremstillingsudstyr og metoder.

Top