Der var blevet aftalt et samarbejde mellem lauget og Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskning og Undersøgelse (NMF og NMU) vedrørende en opmåling af Hjortspringbådskopien og en efterfølgende afprøvning af båden. Ligeledes blev det aftalt, at vi skulle bidrage ved publicering af resultaterne.

Bådens hoveddimensioner opmåles med et laserlandmålerinstrument.

Bådens hoveddimensioner opmåles med et laserlandmålerinstrument.

Fred Hocker og Nadia Haupt fra NMF dokumenterer stævnen ved hjælp af et Microscribe-udstyr.

Fred Hocker og Nadia Haupt fra NMF dokumenterer stævnen ved hjælp af et Microscribe-udstyr.
Resultaterne indlæses automatisk på en computer.

NMF ønskede at opmåle båden inden første søsætning. Denne opmåling fandt sted 26. til 28. Maj.

6 personer fra Nationalmuseet gennemførte målingerne ledet af Fred Hocker fra NMF.
Ved hjælp af en “totalstation”, et landmålerinstrument, der anvender laser, blev bådens hoveddimensioner opmålt og automatisk indlæst på en medbragt computer.

Detaljerne i båden blev opmålt ved hjælp af en tredimensionalt bevægelig målearm, der sendte positionerne til en computer.

Den opmålte stævn vist på en computerskærm.

Den opmålte stævn vist på en computerskærm.

Den opmålte stævn vist som 3D-model.

Den opmålte stævn vist som 3D-model.

Den opmålte båd som linjetegning.

Den opmålte båd som linjetegning.

Kilder